Quang Long là chuyên viên tư vấn bất động sản tại Đất Xanh. Nhiệm vụ tư vấn và cung cấp thông tin về sản phẩm bất động sản và chính sách bán hàng của Tập Đoàn Đất Xanh đến với khách hàng.  Với trình độ chuyên môn cử nhân Tài chính sẽ đem lại cho khách hàng những nhìn nhận về thị trường bất động sản và các phương thức đầu tư tài chính tối ưu đối với sản phẩm bất động sản phù hợp cho Khách hàng và Nhà đầu tư.

Hotline:   (+84) 907 088 381

Email:      Opal.datxanhhomes@gmail.com

Websitehttps://opal.net.vn/quang-long/

Facebook: Quang Long

Twitter : Quanglong86